top of page

אנו מתחייבים לא לעשות כל שימוש לרעה במידע הנאסף על לקוחות וגולשים באמצעות קמפייני פייסבוק שאנו יוצרים ו/או מנהלים עבור לקוחות או עבור שימוש פרטי לקידום עסקי החברות בבעלותנו.

אנו מתחייבים כי כל מידע הנאסף באמצעות הקמפיין לא יועבר לאף גורם אחר למעט אותו  לקוח שעבורו בנינו / הקמנו קמפיין פרסום ועל בסיס מודעה פרסומית של הלקוח / לקוח החברה נתקבלו אצלנו פרטי ההתקשרות עמך , אנו מתחייבים כי השימוש במידע יעשה למטרות יצירת קשר עמכם בלבד על ידי הלקוח או על ידי נציגי החברה, לפי התקנון הרשום בפרטי טופס הלידים של רשת חברתית פייסבוק ולאותה מטרה לשמה השארתם פרטים בלבד.

סושיאלייז (שלף יזמות ויעוץ) משתמשת בשירותי רימרקטינג (עוגיות) המאפשרות לנו לטרגט מספר סוגי מודעות על בסיס אותו נושא פעילות שלנוו/או של הלקוח וזאת על מנת להציג לפניכם מודעות הקשורות לאותו נושא.

סושיאלייז (שלף יזמות ויעוץ) מתחייבת לשמור על פרטיות המידע שהתקבל אצלנו ולא למכור או להעביר ללא אישור את המידע של הלקוחות אשר מלאו טופס לידים בפייסבוק ולא לנצלו לרעה בשום צורה.

מדיניות הפרטיות עבור קמפיינים בפייסבוק

bottom of page